Den lilla röda

Nödknappen, denna lilla knapp som har räddat så många liv. Den tänkte vi berätta om idag.

nödstoppsknapp
Nödknappen är alltid tydligt markerad så att den inte ska gå att ta miste på.

Tanken med en nödknapp är att den så fort som möjligt ska stänga av en maskin, utan att för den skull förstöra maskinen. Nödknappar brukar dessutom alltid vara tydligt markerade så att även utomstående personer som inte alls förstår sig på maskinen kan använda dem om olyckan är framme. Däremot brukar nödknappar ibland skyddas bakom glas till exempel, som man måste ha sönder innan man kan använda knappen. Det brukar vara vanligt på tåg för att folk inte ska stöta i nödstoppet av misstag.

Hissar och rulltrappor är också utrustade med nödknappar. Trycker man in den i en hiss innebär det att hissen stannar på en gång. Den avbryter sin normala drift. Drar man ut knappen igen återgår hissen till det normala läget igen. Rulltrappor fungerar den på ett liknande sätt.

Olika åkattraktioner på nöjesparker brukar också vara utrustade med nödstopp. Trycker man på den brukar det innebära att strömmen omedelbart bryts.

Vissa maskiner använder ibland en helt annan typ av säkerhetsknapp; ”dödmansgrepp”. Där är tanken att en knapp eller motsvarande måste hållas inne för att maskinen och dess motor ska kunna fungera. Släpper man taget slutar den att fungera. Det kan vara bra till sjöss. Den som kör båten är då ansluten till dödmansgreppet via flytvästen, faller sedan operatören överbord bryts kontakten och båtmotorn stängs av. Det motverkar att båten bara fortsätter och personen blir ensam någonstans på havet.

nödstoppsknapp
Ifall man behöver trycka på nödstopp inom industrin är det den lilla röda som gäller.

Dödmansgrepp är också vanligt på olika gräsklippare och liknande anordningar förekommer ibland på gymmens rullband. Faller den som springer ska löpbandet genast sluta rulla.

Om du vill veta mer om nödknappar särskilt inom industrin så finns mer information på den här sidan.

Var försiktig.