Elektrikerns fem mest värdefulla verktyg

Inspirerade av våra kollegor i Nacka rankar vi här elektrikerns bästa och mest nödvändiga verktyg. Det handlar dels om säkerhet, hur ofta vi använder olika verktyg liksom hur pass enkla de är.

 1. Livräddaren Voltmätaren
  Som vi alla vet så ska man inte arbeta med el utan att sängs av elen först. När vi dubbelkollar att strömmen verkligen är avstängd så använder vi voltmätaren som mäter spänningen i olika kablar.
 2. Dragfjädern
  En elektriker sysslar en hel del med kabeldragning, genom väggar och alla andra möjliga och omöjliga utrymmen. Ofta är det bökigt att komma åt och nå och då är dragfjädern en absolut nödvändighet. Var skulle vi vara utan den.
 3. Spänningsdetektorn utan direktkontakt
  Som vi använder för felsökning genom att vi då undersöker om en kabel, en kretsbrytare, en propp eller annat innehåller spänning eller inte. Det fiffiga är att den mäter det utan att vi fysiskt behöver vidröra något. Fiffigt och säkert.
 4. Måttbandet
  Ett enkelt men helt avgörande verktyg som vi använder flera gånger per dag. Hur skulle vi klara oss utan måttbandet? Saker skulle sitta på korsen och tvären och materialåtgången skulle vara helt vansinnig om vi inte visste hur långa, breda eller höga saker är eller ska vara.
 5. Avisoleringsstänger
  För att komma åt och lösa olika problem måste man ibland ta sig igenom det skyddandet höljet. För att ta itu med det använder vi avisoleringsstänger i olika storlekar.

  Det kan verka banalt men hur länge skulle vi egentligen klara oss utan hammaren?

Bubblaren – Hammaren

Lika självklar som måttbandet, enkel men användbar för alla möjliga situationer, särskilt i slutet av ett arbete.

Det var vår lista. Håller du med eller inte? Har vi överskattat något verktyg och missat något helt annat? Vilka verktyg kan du inte klara dig utan? Tyck gärna till i kommentarsfältet.

Elektrikerns verktyg

Vid vårt senaste kundbesök passade vi på att undersöka lite djupare kring vad elektrikerna inte kan klara sig utan.

En elektrikers dag är aldrig den aldrig den andra lik. Det gör att det krävs en uppsättning av verktyg för att kunna vara flexibel. Verktygen som en elektriker har i sin väska kan variera beroende på vilka uppgifter som dagen erbjuder, men generellt sett är det följande verktyg de vanligaste:

Elektrikerhammaren gör att elektrikern kan arbeta i mycket trånga utrymmen utan att skada på omgivande ytor.

Kniven är ett universellt verktyg som är viktig för en elektriker. Den kan användas för att kapa, lossa, skära eller snitta. Mycket praktiskt.

Elkniven är speciellt framtagen för att kapa elkaplar. En säkerhetsåtgärd för att göra elektrikeryrket lite tryggare.

Skruvmejsar är ett måste för en elektriker, både flat- och stjärnformade. När skåpsluckor ska öppnas eller andra skyddshöljen måste avlägnas är det mycket viktigt att det finns fler olika storlekar på mejslarna.

Skaltången används för att kunna bearbeta kablar och dra om ett kabelsystem på ett säkert och effektivt sätt. En elektriker jobbar mycket med kablar, varför detta verktyg är mycket viktigt.

Spänningsprovaren är viktig att ha vid felsökning. För att kunna lokalisera ett fel i ett elektriskt system är det viktigt för elektrikern att veta vart strömmen når och vart den inte når. Det kan tetsas med hjälp av detta verktyg.

Vi tackar vår härliga elektriker som besvarade alla dessa jobbiga frågor. Kika gärna in på deras hemsida. Vi behövde inte åka så långt från stan eftersom dom fokuseras sin verksamhet kring Sollentunga med omnejd.